Социалната мрежа за необвързани

Общи условия


1.Общи положения.


Настоящите общи условия уреждат взаимоотношенията между Singles BG и Потребителя. Използването на този сайт е разрешено само за лица, които са навършили поне 18 години.
Забранено е използването на сайта от лица, които са осъждани.Забранено е и ползването му за търговски цели.С всяка направена регистрация в сайта, Потребителят декларира, че е навършил 18 години и е запознат и е съгласен с общите условия. Ползването на сайта или услугите на Singles BG от потребителя означава потвърждение на съгласието му с Общите Условия. Общите Условия са лични и потребителят не може да прехвърля права и задължения по тях на други лица. Потребителят се задължава да не извършва неправомерни действия, в това число и бездействие, които биха причинили вреди или биха довели до търсене на отговорност от страна на трети лица спрямо Singles BG или нейните служители. Това включва както нарушаване на тези Общи Условия, така и действия, произтичащи от съдържание или съобщение, което Потребителят публикува на този сайт, което нарушава правата на интелектуална собственост на трети страни или обижда, клевети или нарушава личното пространство на трети страни.
Singles BG си запазва правото едностранно да променя Общите Условия. Промените влизат в сила от датата на публикуването им в сайта. Навсякъде в Общите Условия дефинираните тук думи имат следното значение:
- “Сайт” е web страницата https://singles.bg/, даващ достъп до информация и услуги.
- “Потребител” e всяко физическо лице, което ползва информационни ресурси и услуги на сайта.


2 . Регистрация и лични данни

При регистрацията потребителят се задължава да предостави вярна информация за себе си, както и да актуализира тази информация, когато е необходимо, така че да я поддържа вярна във всеки един момент. Потребителят е отговорен за верността на предоставената информация. Singles BG използва потребителската информация за предоставяне на услугите си, както и за маркетингови и статистически цели. Тя не може да бъде предоставяна на трети страни, освен по законово задължение или с предварително писмено съгласие на потребителя. Потребителят е единствения отговорен за запазване на конфиденциалността на своето име и парола.
Информацията, предоставяна от потребителя се обработва и съхранява на компютър. Програмите и компютърните конфигурации, на които са инсталирани, са защитени със съответните за това методи и средства.
Сайтът Singles BG използва бисквитки (cookies) за да събира информация за предпочитанията на потребителя и на тази база да настройва сайта в съответствие с индивидуалния интерес на потребителя. Бисквитка е малък файл, който иска позволение да бъде запазен на компютъра на потребителя. След съгласието на потребителя, бисквитката помага за анализирането на web трафика. Бисквитките позволяват персонализирането на web приложението за съответния потребител съобразно предпочитанията му. Бисквитките по никакъв начин не дават достъп до компютъра на потребителя или до никаква друга информация, освен споделената на сайта. Ако потребителят реши, може да ползва опцията за отказ от зареждане на бисквитки, която web браузърите предлагат. Това обаче ще попречи на извличането на максимална полза от сайта.
Сайтът Singles BG може да съдържа връзки към други интернет страници, които биха могли да представляват интерес. Singles BG няма контрол над тези други страници и не носи отговорност за сигурността и поверителността на информация, която потребителят може да предостави там. Потребителят няма право да събира лична информация за останалите потребители без тяхното изрично съгласие.


3. Съдържание

Потребителят е изцяло отговорен за съдържанието и информацията, която публикува на сайта и за комуникацията си с другите потребители. Singles BG не носи никаква отговорност за публикуваното от потребителите, но си запазва правото да упражнява редакторски контрол върху съдържанието, включително и снимките, публикувани от потребителите. Singles BG не проверява верността на информацията публикувана от потребителите.
Потребителите трябва да бъдат внимателни в отношенията си с другите. Потребителят не може да публикува обидно съдържание, това включва съдържание, което съдържа обиден език, открито сексуален характер (включително снимки), незаконно, заплашително, клеветническо, фанатично, расистки обидно, нецензурно или тормоз. Освен това, не може да публикува съдържание, което насърчава поведение, което може да представлява престъпление или закононарушение. Потребителят не може да публикува нецензурни фотографии в профила си, също така не може да публикува съдържание (включително снимки), което пряко или косвено намеква за детска порнография или се опитва да осъществи комуникация със или от името на лица под 18-годишна възраст.
Потребителите трябва да уведомят Singles BG на [email protected], ако установят нарушаване на някое от горните условия. Докато Singles BG си запазва правото да изтрива или премахва съдържание, което счита за обидно, Singles BG не гарантира, че незаконен материал, ще бъде премахнат или изтрит. Пропускът на Singles BG да премахне или изтрие обидно съдържание не отменя правото и да премахне или изтрие обидно съдържание в следващи или други подобни случаи.
Потребителят не може да публикува съдържание, което съдържа рекламни или търговски съобщения и не може да изпраща съобщения от търговски характер на други членове чрез сайта.
Потребителят не може да се представя за друго лице.
Потребителят не може да публикува в профила си никаква лична информация за контакт. Това включва, но не се ограничава до email адреси, телефонни номера, контакт за бързи съобщения (например ICQ номера и т.н.), URL адреси на web сайтове и др. Личната информация за контакт ще бъдe премахната.
Потребителят не може да публикува на сайта материали с авторски права, принадлежащи на трето лице, без разрешение от тях. Това включва, но не се ограничава до снимки, изображения и текст.
Singles BG си запазва правото използва снимки на екрани или подобни изображения на страници, включително потребителски имена и снимка/и за промоционални цели, например брошура за сайта, презентация, снимки/ изображения и други средства за маркетингова комуникация.
Със създаването на профил, потребителят дава разрешение на Singles BG да публикува профила му/и по такъв начин.


4. Тормоз и спорове

Потребителят не може да тормози другите потребители. Потребителят трябва да се съгласи да спре опитите си за връзка с всеки друг потребител, който е поискал прекратяване на контактите. Singles BG не се включва в спорове между потребителите, нито предоставя арбитраж или уреждане на спорове между потребителите. Потребителят е изцяло отговорен, че взаимодействието му/и с другите потребители е законно.
Singles BG oбръща внимание, че може да съществува риск някои потребители да действат под фалшив претекст или с престъпно намерение. Singles BG не може да контролира това което се случва между потребителите след като решат да се срещнат лично. Ако обаче потребителят се натъкне на поведение, които би могло да навреди на другите потребители, трябва да информира Singles BG на [email protected] с колкото е възможно повече подробности. Всички жалби са конфиденциални и ще бъдат решени възможно най-бързо. Ако счете за уместно, Singles BG може по свое усмотрение да прати предупреждение до, да спре временно, или да изтрие потребителски профил.


5. Комуникация между потребителите

Singles BG не цензурира съобщения, но си запазва правото да премахва данни за контакт или съдържание, което счита за обидно. Потребителят сам гарантира, че съдържанието на съобщенията е подходящо. Освен това, потребителят трябва сам да пази всички съобщения, които иска, тъй като Singles BG не може да възстанови съобщения, изтрити от потребителите.


6. Съхранение на съдържание

Singles BG не носи отговорност за изтриването или провал при съхранението на съдържание от потребителите, включително детайли от профила и снимки.


7. Ненамеса със сайта

Потребителят няма право по никакъв начин да се намесва или прави промени по сайта, да пренася каквито и да били материали, които съдържат софтуерен вирус или други компютърни кодове, файлове, програми настроени да проникват, разрушават или ограничават функционирането на компютърния софтуеър или хардуеър.


8. Събития

Всички лица, участващи в събития, организирани от Singles BG, потвърждават, че са в достатъчно добро здраве, за да вземат участие в съответната дейност, и се отказват от всякакви претенции в случай на инциденти или организационни проблеми. Singles BG не поема отговорност за загуби и/ или повреди, възнали по време на събитията. По време на събитията всички лица трябва да спазват инструкциите, давани от екипа на Singles BG.
Потребителят се съгласява, че Singles BG може да използва видеоклипове или снимки, направени по време на събитията в промоции, реклама или маркетингови материали, като авторското право за материалите е на Singles BG.